Legokroužek

kroužek stavění ze stavebnice  LEGO® je zábava pro každého. Děti se učí jak kreativně tvořit své fantazijní výtvory, tak stavět podle návodu. Jednou si více hrajeme, jindy se více učíme. Program je opravdu pestrý a různorodý.

vedoucí: mgr. hana sobolová

zápisné: 400 kč /pololetí

kuchyňka ddm

středa 14.30 - 15.30
Vaření je hra

Kroužek vaření  pro všechny děti, které se chtějí naučit základy kuchařského umění.

vedoucí: PavlínA Součková

kuchyňka DDM

500,-kč/ pololetí + 30,- kč každou hodinu na suroviny

pátek 13.00-14.00

Klub instruktorů

Kroužek určený pro studenty na 2. stupni ZŠ a středoškoláky, které by bavilo pracovat s dětmi a pomáhat na akcích pořádaných DDM. Budeme se scházet 1x měsíčně a učit se jak být dobrým vedoucím kroužku, zahrajeme si týmové hry a hry na rozvoj osobnosti.

vedoucí: Mgr. Hana Sobolová

klubovna

zápisné: 50 Kč/pololetí

úterý 18-19 hodin

náměstí T.G. Masaryka 35
Moravský Krumlov

Tel.: 515 32 27 70
Mobil: 720 993 874, 720 993 873