Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Název:

Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, příspěvková organizace

 

Důvod a způsob založení:

 

Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

 

Organizace se skládá:

Základní umělecká škola poskytuje základní umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 71/2005Sb.o základním uměleckém vzdělávání .

Dům dětí a mládeže poskytuje zájmové vzdělání; činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání.

 

Organizační struktura:

Statutárním orgánem je ředitelka Vladimíra Kočí

 

Organizační složky:

Základní umělecká škola

Dům dětí a mládeže

 

 

Kontaktní poštovní adresa:

Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, příspěvková organizace,

Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov

 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

 

Základní umělecká škola

Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov

 

Dům dětí a mládeže

Nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov

 

Úřední hodiny:

po – pá 8.00 – 15.00

v době prázdnin je pracovní doba upravena

 

Telefonní čísla:

Základní umělecká škola - 515 322 283

Dům dětí a mládeže – 515 322 770, 720 993 873

 

Webové stránky:

Základní umělecká škola - www.zusmkrumlov.cz

Dům dětí a mládeže – www.domecekmk.cz

 

E-mail:

Základní umělecká škola - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dům dětí a mládeže – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Adresa e-podatelny:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datová schránka: vd5x7iw

 

Číslo účtu:

232982947/0600

IČO:

70841675

Nejme plátci DPH

 

Dokumenty:

Školní řád

Vnitřní řád

Školní vzdělávací program ZUŠ - k nahlédnutí

Školní vzdělávací program DDM- k nahlédnutí

Rozpočet provozu školy rok 2021, 2022

 

Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu, telefonicky na telefonním čísle školy.

Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

 

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

 • Vyhláška č. 71/2005Sb.o základním uměleckém vzdělávání

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

 

Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

 • kopírování na kopírovacích strojích – 2,- Kč (A4 jednostranné)

- 3,- Kč (A4 dvoustranné)

 • tisk – 3,- Kč (A4 černobílé)

- 10,- Kč ( A4 barevně)

 • Kopírování na magnetické nosiče CD, DVD – 30 Kč

 • Telekomunikační poplatky – dle platných tarifů

 • poštovné a jiné poplatky – dle platných tarifů

 • nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy – bezplatné

 

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není.

 

Licenční smlouvy

Nejsou.

 

Výroční zpráva

je k nahlédnutí v ředitelně ZUŠ

 

náměstí T.G. Masaryka 35
Moravský Krumlov

Tel.: 515 32 27 70
Mobil: 720 993 874, 720 993 873