Angličtina hrou

Kroužek pro děti od 3 let. Angličtina formou her a pohádek, pohybu.

vedoucí: Mgr. Hana Sobolová

učebna  DDM

čtvrtek 15.30 - 16.30

650,-Kč/pololetí

Jóga pro děti

Hravou formou získají děti zdravý vztah k pohybu. Podpoří své sebevědomí, respekt k sobě i k druhým a naučí se odbourávat napětí. Zlepší držení těla, trénují svou sílu i pružnost, schopnost rovnováhy i koncentrace. Určeno pro děti od 4.-6. let.

vedoucí: Pavlína Součková

sál DDM

čtvrtek 16.45 - 17.45

500,-kč/pololetí

TANYNY

Kroužek pro děti od 3. let. Nacvičování tanců, různé druhy tanců, vystoupení pro rodiče.

vedoucí: mgr. hana sobolová

sál ddm

úterý 16.00 - 17.00


500,-Kč/pololetí

CVIČENÍČKO

Pohybový kroužek pro rodiče s dětmi od 1,5 roku do 3 let. Cvičení s pomůckami a nářadím, pohybové hry, tanečky, pohybové básničky. Aktivity směřované přímo na tuto věkovou kategorii zaměřené ke zlepšení a rozvoji pohybových dovedností.

vedoucí: Eva Ostrovská

poplatek: 70 Kč/hod.

ÚTERÝ 9:30-10:30 hodin

Hraníčko

Kroužek pro rodiče s dětmi na mateřské dovolené. Výtvarně- tvořivé a pohybové aktivity, setkávání maminek a dětí.

vedoucí: Eva Ostrovská

poplatek: 70 Kč/hod.

čtvrtek 9:30-10:30 hodin


Angličtina nejmenší

Kroužek angličtiny pro děti z mateřských škol, učíme se anglicky hrou formou písniček a zábavných her.

vedoucí: Mgr. Hana Sobolová

učebna  DDM

pondělí 16.00 - 17.00

650,-Kč/pololetí

STONOŽKA

Zábavné cvičení, pohybové hry a výtvarné tvoření pro děti od 3 do 6 let bez doprovodu.

vedoucí: Pavlína Součková

klubovna a sál DDM

středa 16.30 - 17.30 

700,-kč/pololetí

náměstí T.G. Masaryka 35
Moravský Krumlov

Tel.: 515 32 27 70
Mobil: 720 993 874, 720 993 873