Pro školy

Výukové programy

Každoročně nabízíme řadu zajímavých výtvarných, přírodovědných, dopravních a ekologických programů pro žáky od 1. do 9. třídy. Našim cílem je obohatit výuku o zajímavé formy práce a nenáročné techniky. Změna prostředí prospívá nejen žákům, ale i vyučujícím a vede k rozvíjení klíčových kompetencí zábavnou formou. Většinou programy probíhají v prostorách Domečku nebo venku. Je však možné se dohodnout, že naše pracovnice navštíví Vaši školu a program proběhne ve třídě. Termín a druh programu lze dohodnout telefonicky s příslušným pedagogem volného času, který ho vede. Zpravidla probíhají programy v dopoledních hodinách, ale není problém ho uspořádat odpoledne po vyučování.

Garanti programů: Mgr. Hana Sobolová, Eva Ostrovská, Pavlína Součková

V odkazu naleznete nabídku programů pro MŠ.
V odkazu naleznete nabídku preventivních programů pro žáky ZŠ.

Zde najdete výukové programy pro MŠ
Zde najdete výukové programy pro ZŠ

 

Přihlášky

Přihláška na zájmové vzdělávání

náměstí T.G. Masaryka 35
Moravský Krumlov

Tel.: 515 32 27 70
Mobil: 720 993 874, 720 993 873