Pro školy

Výukové programy

Každoročně nabízíme řadu zajímavých výtvarných, přírodovědných, dopravních a ekologických programů pro žáky od 1. do 9. třídy. Našim cílem je obohatit výuku o zajímavé formy práce a nenáročné techniky. Změna prostředí prospívá nejen žákům, ale i vyučujícím a vede k rozvíjení klíčových kompetencí zábavnou formou. Většinou programy probíhají v prostorách Domečku nebo venku. Je však možné se dohodnout, že naše pracovnice navštíví Vaši školu a program proběhne ve třídě. Termín a druh programu lze dohodnout telefonicky s příslušným pedagogem volného času, který ho vede. Zpravidla probíhají programy v dopoledních hodinách, ale není problém ho uspořádat odpoledne po vyučování.

Garanti programů: Mgr. Hana Sobolová, Eva Ostrovská, Pavlína Součková

 

Přihlášky

Přihláška na zájmové vzdělávánínáměstí T.G. Masaryka 35
Moravský Krumlov

Tel.: 515 32 27 70
Mobil: 720 993 874, 720 993 873