Programování

Základy programování Scratch, MicroBity a legoroboty, pro žáky 6.-9. třídy a nižší třídy gymnázia.


vedoucí: Mgr. Jana tesařová

učebna gmk

zápisné: 150,- Kč/pololetí

středa 14.45 - 16.15

začínáme 15. 9. 2021

Dopraváček

Základy pravidel silničního provozu a s poskytováním první pomoci. Aktivní příprava na Krumlovské kolečko.


vedoucí: Pavlína Součková

klubovna DDM

zápisné: 300 Kč/pololetí

středa 14.45 - 15.45 hodin

od 8. 9. 2021

Mozkovna

Kroužek logického myšlení pomocí her, testů, rozvíjení logického myšlení. Deskové hry, mobilní hry, počítačové hry atd.


vedoucí: mgr. hana sobolová

zápisné: 200 kč /pololetí

kuchyňka ddm

pondělí 14.15 - 15.15

Návrhářka

Kroužek pro dívky, které rády navrhují, samy si experimentují s módou nejen pro sebe, ale i pro svoji čtyřnohé miláčky.

vedoucí: pavlína součková

dílna ddm

poplatek: 400 Kč/pololetí

pátek 14.00-15.00

od 10. 9. 2021

Badatel

Hravá a zábavná forma vědy pro zvídavé děti. Experimentování, pokusy, ekologie, vyrábění atd

vedoucí: mgr. hana sobolová

zápisné: 300 kč /pololetí

kuchyňka ddm

středa 13.30 - 14.30

Od 8. 9. 2021

Mlsná vařečka

Kroužek vaření  pro všechny děti, které se chtějí naučit základy kuchařského umění.

vedoucí: PavlínA Součková

kuchyňka DDM

zápisné: 400 Kč/pololetí + 30 Kč na každou hodinu na suroviny

pátek 13 - 14 hodin

od 10. 9. 2021

Klub instruktorů

Kroužek určený pro studenty na 2. stupni ZŠ a středoškoláky, které by bavilo pracovat s dětmi a pomáhat na akcích pořádaných DDM. Budeme se scházet 1x měsíčně a učit se jak být dobrým vedoucím kroužku, zahrajeme si týmové hry a hry na rozvoj osobnosti.

vedoucí: Mgr. Hana Sobolová

klubovna

zápisné: 50 Kč/pololetí

úterý 18-19 hodin

náměstí T.G. Masaryka 35
Moravský Krumlov

Tel.: 515 32 27 70
Mobil: 720 993 874, 720 993 873