Procházka: Minutka

Dnešní cvičeníčko opět půjdeme ven, začíná jaro (možná to za oknem takto nevypadá), tak hurá objevovat svět a při tom objevování si zahrejte hrz.Stačí vyjít jen pár kroků od domu.Naplánujte si předem trasu a užijte si legraci hned pod okny.
Potřebujete: vytištěné kartičky (nemáte-li tiskárnu, jednoduše nakreslete vlastní kartičky podle vzoru) a časovač (kuchyňská minutka, stopky)

Masopustní stezka 22. - 26. 2.

Zveme vás na masopustní stezku, projděte se s námi po Krumlově a najděte stanoviště označená červenou stužkou.

Před výpravou je třeba si stáhnout a vytisknout plánek a hrací kartu, ti kteří nemají možnost si vše vytisknout najdou plánky i mapky pověšené na nástěnce u schodiště v budově DDM. Nezapomeňte si s sebou vzít tužku.

Jakmile budete vybaveni tužkou, plánkem a hrací kartou můžete se vydat na hon za tajenkou.

Kde najdete stanoviště?

 

Vrabčí hájek – 2 stanoviště, projděte kolem obou rybníků až k dětskému hřišti a pak kousek daál u posledního vstupu do vody

Park – najdete zde 4 stanoviště, pokochejte se krásou krumlovského parku a projděte si prostor bývalého letního kina. Další dvě stanoviště najdete v části kolem zámku a skautské chaty.

Střelnice a Floriánek – další 4 stanoviště, první dvě najdete po cestě Střelnicí u dětského hřiště a směrem k bývalé hájovně. Pro další stanoviště je třeba vystoupat až k Floriánku. Ze Střelnice okolo Čertového kamene, kde najdete jedno ze stanovišť a nakonec se pokocháte výhledem na Moravský Krumlov a najdete tu také jedno ze stanovišť.

 

Nemusíte splnit všechna stanoviště najednou, máte na to celý týden.

Až budete mít vyplněnou hrací kartu a budete znát tajenku, tak se za námi zastavte v kanceláři Domečku a vyzvedněte si odměnu za splněné úkoly.

Odměny budou k dispozici od 1. -5. 3. 2021 - od 8-15 hodin každý den, popřípadě po telefonické domluvě 720 993 873.

Samozřejmě, že přijdete v roušce či respirátoru.

 

Tak hurá na výpravu za Masopustem !!!!

Elektický badatel

S elektřinou se v životě setkáváme úplně běžně, možná to ani netušíme!

Někdy si ráno češete vlasy a ty se vám tzv. “elektrizují”, získají náboj - znáte to? Začnou se přitahovat k hřebenu. Všechno to jsou projevy statické elektřiny… Jedním z nejjednodušších způsobů, jak získat takový elektrostatický náboj, je tření

Látky se skládají z malých částic - atomů v atomech jsou tzv. elektrony. Při tření dvou materiálů mohou povrchové elektrony přecházet z jednoho materiálu na druhý. Elektrony jsou malé částice, které nesou záporný náboj - takový záporní hoši! Tam kde je přebytek záporných kluků, je náboj záporný, opakem je náboj kladný. A jak víme, protiklady se přitahuj:)

Létající duch

Popelka

Tangramová mozkovna

Tangram je poměrně známý hlavolam složený ze sedmi geometrických tvarů – pěti trojúhelníků, čtverce a rovnoběžníku.

První hodnověrná zmínka pochází z 18. století, ale podle legendy vznikl už před čtyřmi tisíci lety. Prý tehdy nešikovný řemeslník rozbil dlaždici, kterou chtěl věnovat svému vladaři, na sedm kusů. Snažil se ji složit zpět, ale nedařilo se mu to a místo dlaždice mu pod rukama vznikaly nové tvary. Kdoví, jak to skutečně bylo, a kdy a za jakých okolností tangram vznikl…

Cílem hry je sestavit podle obrysů obrázek. Při skládání se musí dodržet několik pravidel:

  • vždy se musí použít všechny díly
  • díly nesmí být položené přes sebe
  • díly se musí dotýkat hranou nebo rohem
  • díly je možné libovolně převracet

Vypadá to jednoduše,  ale zas tak jednoduché to není.

tangram černobílý a barevnýInspirace to, co mohu vytvořit

náměstí T.G. Masaryka 35
Moravský Krumlov

Tel.: 515 32 27 70
Mobil: 720 993 874, 720 993 873