Procházka: Minutka

Dnešní cvičeníčko opět půjdeme ven, začíná jaro (možná to za oknem takto nevypadá), tak hurá objevovat svět a při tom objevování si zahrejte hrz.Stačí vyjít jen pár kroků od domu.Naplánujte si předem trasu a užijte si legraci hned pod okny.
Potřebujete: vytištěné kartičky (nemáte-li tiskárnu, jednoduše nakreslete vlastní kartičky podle vzoru) a časovač (kuchyňská minutka, stopky)

Elektický badatel

S elektřinou se v životě setkáváme úplně běžně, možná to ani netušíme!

Někdy si ráno češete vlasy a ty se vám tzv. “elektrizují”, získají náboj - znáte to? Začnou se přitahovat k hřebenu. Všechno to jsou projevy statické elektřiny… Jedním z nejjednodušších způsobů, jak získat takový elektrostatický náboj, je tření

Látky se skládají z malých částic - atomů v atomech jsou tzv. elektrony. Při tření dvou materiálů mohou povrchové elektrony přecházet z jednoho materiálu na druhý. Elektrony jsou malé částice, které nesou záporný náboj - takový záporní hoši! Tam kde je přebytek záporných kluků, je náboj záporný, opakem je náboj kladný. A jak víme, protiklady se přitahuj:)

Létající duch

Popelka

Tangramová mozkovna

Tangram je poměrně známý hlavolam složený ze sedmi geometrických tvarů – pěti trojúhelníků, čtverce a rovnoběžníku.

První hodnověrná zmínka pochází z 18. století, ale podle legendy vznikl už před čtyřmi tisíci lety. Prý tehdy nešikovný řemeslník rozbil dlaždici, kterou chtěl věnovat svému vladaři, na sedm kusů. Snažil se ji složit zpět, ale nedařilo se mu to a místo dlaždice mu pod rukama vznikaly nové tvary. Kdoví, jak to skutečně bylo, a kdy a za jakých okolností tangram vznikl…

Cílem hry je sestavit podle obrysů obrázek. Při skládání se musí dodržet několik pravidel:

  • vždy se musí použít všechny díly
  • díly nesmí být položené přes sebe
  • díly se musí dotýkat hranou nebo rohem
  • díly je možné libovolně převracet

Vypadá to jednoduše,  ale zas tak jednoduché to není.

tangram černobílý a barevnýInspirace to, co mohu vytvořit

náměstí T.G. Masaryka 35
Moravský Krumlov

Tel.: 515 32 27 70
Mobil: 720 993 874, 720 993 873