Keramika v keramické dílně DDM

KERAMIKA - různé techniky práce s hlínou, děti se učí tvarovat, modelovat, kombinovat různé materiály. Do hlíny používá- obtisky, rytí, vyškrabávání, zdobení engobami nebo glazováním. Dítě zde rozvíjí tvořivost, vlastní výtvarné cítění a prostorové vnímání.Určeno pro děti od 1. do 9. třídy.

lektor: Magda Novotná

keramická dílna DDM

zápisné: 500 Kč/pololetí

STŘEDA 14.45 - 15.45

 

náměstí T.G. Masaryka 35
Moravský Krumlov

Tel.: 515 32 27 70
Mobil: 720 993 874, 720 993 873